‘เริ่มต้นเครื่องปฏิกรณ์’ โหมด Super Alexa คืออะไร? ‘รหัสโกง’ ลับที่ทำให้ Amazon Echo ของคุณแปลกไปหน่อย

พวกเราหลายคนมีลำโพงอัจฉริยะของ Amazon ในบ้านของเรา แต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้เกี่ยวกับโหมด Super Alexa จริงๆแล้วมันเป็นคุณสมบัติของ Alexa...