ข่าวเทคโนโลยี อัลกอริทึมชี้ ‘โควิดไอ’ มนุษย์ไม่ได้ยิน

อัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกาได้ระบุผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 ได้อย่างถูกต้องด้วยเสียงไอเท่านั้น ในการทดสอบพบว่ามีอัตราความสำเร็จ 98.5%...

‘เริ่มต้นเครื่องปฏิกรณ์’ โหมด Super Alexa คืออะไร? ‘รหัสโกง’ ลับที่ทำให้ Amazon Echo ของคุณแปลกไปหน่อย

พวกเราหลายคนมีลำโพงอัจฉริยะของ Amazon ในบ้านของเรา แต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้เกี่ยวกับโหมด Super Alexa จริงๆแล้วมันเป็นคุณสมบัติของ Alexa...