Gavin Newsom ยอมรับข้อผิดพลาด ‘การสื่อสาร’ ของ coronavirus เนื่องจากการเรียกคืนการต่อสู้เกิดขึ้น

แคลิฟอร์เนีย รัฐบาล วินนิวซัมสัปดาห์นี้ได้รับการยอมรับความผิดพลาดในการสื่อสารกับประชาชนผ่านการบริหารงานของเขาขยับ coronavirus...
Posted in new